Svátost biřmování

 

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tys dal ve křtu těmto svým služebníkům odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, a naplň je duchem bázně před tebou. Skrze Krista, našeho Pána.
Římský pontifikál, Obřady biřmování, 25


Biřmování je svátostí, kterou se pokřtěný člověk sám rozhodne, že ve svém životě bude Boha brát vážně. Proto se vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Každý, kdo již byl pokřtěný a neztratil víru (anebo ji opět našel), může po dosažení věku dospělosti tuto svátost kdykoliv  v budoucnu přijmout. Dospělí (horní věková hranice není stanovena!) se mohou přihlásit na faře.


Nebyli jste u biřmování?
Každé dva roky začínáme další přípravná setkání na přijetí této svátosti. Další kurz začíná v říjnu roku 2010. Všichni kdo mají již absolvovanou 8. třídu ZŠ se mohou na tento dvouletý kurz přihlásit na faře nebo v sakristii.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Přidat do kalendáře