Složení ekonomické rady na dobu: leden 2020 – leden 2025

Členové ekonomické rady tzv. ex offo /z povinnosti/

P. Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan předseda ekonomické rady
Renata Kučerová, účetní a ekonomka libereckého vikariátu

Členové ekonomické rady jmenování statutárním zástupcem farnosti – arciděkanem P. Mgr. Radkem Jurnečkou

Ing. Bohuslav Nagy
Jiří Procházka
Ing. Jan Suchánek