Složení farní rady na dobu: leden 2020–leden 2025

Členové farní rady tzv. ex offo /ze služebnosti/

P. Radek Jurnečka, arciděkan předseda farní rady
Miroslav Kloz, jáhen arciděkanství
Renata Kučerová, účetní libereckého vikariátu

Členové farní rady nominované farníky v lednu 2020

Zdeněk Cvejn
Martina Šramotová
Eva Švarcová
Filip Faltejsek
Kryštof Novák
Marie Klinovská
Ludvík Řičář
Lucie Nagyová