Milí přátelé,
Všechny Vás vítám na stránkách našich farností. Je mým velkým přáním, abyste tu našli to, co hledáte a rád se těším s vámi na setkání při všech aktivitách, které naše  farní společenství nabízí.
S přáním všeho dobrého
P. Radek Jurnečka, arciděkan

 Aktuální bohoslužby a oznámení

Od 11. 05. 2020 obnovujeme v našich farnostech mše svaté v plném rozsahu.

Dovolil bych si jen požádat ty z vás, kdo jste mobilní, abyste zvážili svoji účast na mších
svatých v okolních vesnických farnostech, abychom se v neděli všichni vešli do dovolených
počtů.

Děkuji za vaše pochopení.

Mše svatá na Ještědu

Datum: 
Ne, 07/06/2020 - 14:00

Zveme vás na mši svatou na Ještědu s následným žehnáním městu.

Okružní pastýřský dopis

Pastýřský okružní dopis Mons. Jana Baxanta

Media v současné době s námi a o nás

https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/poselstvi-tri-duchovnich-neztracejme-ted-nadeji-ani-viru-20200411.html

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/velikonoce-mse-kostely-arcidekan-liberec-radek-jurnecka.A200409_145951_liberec-zpravy_jape

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberecky-kraj-velikonoce-koronavirus.A200317_154144_liberec-zpravy_jape

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Drazí bratři a sestry,
blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V
tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás
„nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.
Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu
domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace
se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem
napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré
vzory, kterých se při modlitbě držet.
Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci
růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi.

Svátost smíření před Velikonocemi v našich farnostech

Díky mnoha opatřením pro tyto dny je možnost přijmout svátost smíření ve dvojí podobě:
1/ kdo chce přijmout svátost smíření jako v běžných dnech, je dobré si termín dohodnout
s knězem na telefonním čísle 734 435 436.
Zpovídá se v přízemí budovy arciděkanství v Liberci.

2/ Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie praví :
„Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je
třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno,
vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění /takovou, , jakou je kajícník v této chvíli schopen

Záznamy mší svatých

Datum akce: 
Ne, 29/03/2020

Mše sv., 5. neděle postní, Liberec 29.03.2020

27.03.2020 Mše sv., křížová cesta, pátek 4. postního týdne Liberec,

25.03.2020 Mše sv., Slavnost Zvěstování Páně, Liberec

22.03.2020 Mše sv., 4. neděle postní, Liberec

„Via sacra“ – otevření kostela sv. Kříže

V rámci duchovní cesty „Via sacra“, která propojuje Trojzemí, má své zastavení i v našem kostele sv. Kříže.

Abychom mohli kostel otevřít přicházejícím a mohli jim i sobě nabídnout chvíli ticha a krásy vytvořené pro oslavu Boha, je nutné, aby bylo dostatek těch, kteří kostel mohou tzv. “hlídat“ a vítat příchozí.

Texty o dějinách kostela jsou připraveny v jazycích: česky, polsky, německy a anglicky.

Zájemci o možnost hlídání kostela mohou být i honorováni. Zájemci prosím, ať se hlásí na faře.

Obchůdek U Sv. Antonína

Obchod s církevními potřebami

kde: Fara arciděkanství - Kostelní 7

kdy: Otevírací doba:

Oprava varhan

Transparentní účet na opravu varhan

5415713339/0800

začala oprava největších varhan v Liberci v celkové výši 8.050.000,- Kč.

Dovolujeme si požádat vás všechny o pomoc při dofinancování opravy.

Dotační titul 6.250.000,- Kč

Vlastní prostředky 1.800.000,- Kč

Další etapa obnovy kostela sv. Antonína Velikého v Liberci

Od měsíce července 2017 začala další etapa opravy kostela sv. Antonína Velikého v Liberci. Tato etapa zahrnuje: obnova kostelních lavic, kostelních dveří, vitráží a jejich ochranných sítí.

Tato etapa si žádá celkovou investici ve výši cca 4.000.000,- Kč.

Farnost musí ze svých prostředků vynaložit částku odpovídající výši 15 %, což je cca 600.000,- Kč.

Pokud by někdo chtěl a mohl pomoci se podílet na této sumě, kterou musíme dát z vlastních prostředků, je možné zasílat příspěvky na stavební účet naší farnosti, který máme u České spořitelny 3529973359/0800.

Všem patří upřímné poděkování.

 

Úřední a návštěvní doba na arciděkanství

Pondělí:    -

Úterý:      9-12 - 14-17

Středa:    9-12 - 14-17

Čtvrtek:   9-12 - 14-17

Pátek:      9-12

Kalendář akcí

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
Přidat do kalendáře