Popis potřebných činností a služeb v naší farnosti

Milí přátele,
Dostává se vám do rukou jen letmý přehled činností, které bude nutné, abychom si od
01.09.2022 zajistili sami. Dříve jsme se o tuto činnosti dělily se zaměstnanci farnosti.
Je jasné, že tento výčet není úplný, ale jen zasahuje do nejbolestivějších a aktuálních
činnosti. Děkuji všem, kdo se již zapojují do života naší farnosti a budu velmi rád,
když se nadchnou pro níže uvedené služby další dobří lidé, kterých je v naší farnosti
dostatek.
S poděkováním za službu i za vaše pochopení
P. Radek Jurnečka

1/ chod farní kanceláře
Jedná se o součinnost při zjišťování běžného chodu farní kanceláře – přebírání pošty, odesílání pošty, přijímání telefonických hovorů, přijímání i návštěv; součinnost při zajišťování běžných věcí kanceláře; tisk a vyvěšování plakátů a péče o vývěsky apod.; velkým bonusem i je i umění základní práce na PC /Word, excel/. Tato činnost by byla zajišťována ve 4hodinových blocích:
pondělí–čtvrtek v časech 9-13; 13-17 hod.
pátek 9-12 hod.

2/ zajištění pravidelně opakujících se aktivit
Jedná se hlavně o Noc kostelů, Dny evropského dědictví a letní prohlídky kostela sv.
Kříže. Při Noci kostelů je zapotřebí zajistit dostatečně dopředu celovečerní program ve
vybraných kostelích a doprovodný program při celé této aktivitě.
Dny evropského dědictví – jedná se o komunikaci s městem při zajištění jen otevření a
zavření městem vybraného církevního objetu.
Letní prohlídky kostela sv. Kříže – zajištění osob, které v určený čas otevřou kostel a
zase zamknou. Tato činnost bývá pravidelně pouze každé pondělí po celou dobu
velkých prázdnin.

3/ koncerty v našich kostelích
Jedná se o nárazové aktivity i aktivit pravidelně se opakující se. Činnost spočívá
v předání klíčů od objektů; převzetí klíčů od objektů po koncertech a s kontrolou, zda
je objekt v pořádku předáván. Není nutné, aby musel být na celém koncertu – hlavně
v zimním období.

4/ činnost s dětmi
Den dětí U Obrázku – za naši farnost se podílet na této aktivitě.
Výlety pro děti – organizace i provedení i v součinnosti s ostatními farnostmi v Liberci
Dětská „scholička“ – velmi chybí ve farnosti; pokud by se našel někdo kdo má chuť na
tuto službu, jistě se děti najdou.
Setkávání maminek s malými dětmi – pravidelní každotýdenní setkání; zajistit čistotu
prostor, potřebné vybavení na akci, provedení s maminkami.

5/ ostatní činnosti
Farní výlety – organizace a celkové zajištění farních poznávacích výletů s duchovní
tématikou – cca 2x/ kalendářní rok
Farní brigády – celková organice a zajištění činností pro potřebných pracích na našich
objektech. /cca 2x za kalendářní rok/
Farní obědy – zajištěné celkové organizace /cca 3x/kalendářní rok/
Granty a dotace – pomoc při zajišťování podkladů, i vlastních textů a pomoc při
hlídání termínů a akcí v grantu povinných.
Květinová výzdoba kostela – nic se samo neudělá a pokud by se někdo mohl na stálo
ujmout této činnosti, bylo by to velmi milé.

6/ technická podpora a pomoc
Úklid kostela, farní budovy a péče o liturgické oblečení – úklid kostela i farní budovy
je zčásti zajištěn; potíž je pravidelná péče o liturgické oblečení kněží, jáhnů a
ministrantů včetně péče o kalichové prádlo, které se používá při mši svaté.
Drobné opravy budov – je stále větším problémem při zajišťování drobných oprav;
jedná se o prasklé žárovky, otlučené rohy, poničené zábradlí, odtrhnuté části linolea na
chodbách apod. Také sem patří zajišťování firem na větší opravy /např. revize
plynových kotlů a spalinových cest; opravy a čištění plynových kotlů apod./

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Přidat do kalendáře