Svátost smíření před Velikonocemi v našich farnostech

Díky mnoha opatřením pro tyto dny je možnost přijmout svátost smíření ve dvojí podobě:
1/ kdo chce přijmout svátost smíření jako v běžných dnech, je dobré si termín dohodnout
s knězem na telefonním čísle 734 435 436.
Zpovídá se v přízemí budovy arciděkanství v Liberci.

2/ Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie praví :
„Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je
třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno,
vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění /takovou, , jakou je kajícník v této chvíli schopen
projevit/ a doprovázena pevným přesvědčením , jít co nejdříve ke svátostné zpovědi /po
ukončení opatření pandemie/ , získává odpouštěné hříchů….. /srov. KKC , č.1452/

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Přidat do kalendáře